Arkiv: Referat Styret

Referat fra styremøte i NBFØ, 23.10.2017 samt fra Arbeidsmøte, 30.06.2017

Til stede 23.10.2017: Kathrine og Anita. Avbud: Charlotte, Bente, Håkon og Solfrid. Referent: Anita Godkjenning av innkalling og saksliste (2 til stede er ikke nok til godkjenning) A.   Referat fra forrige styremøte, 23.05.2017. Avventer det fra Solfrid B.   Referat fra Arbeidsmøte, 30.06.2017 i Rygge bibliotek. Tema: Valget 2017. Det ble foretatt en nøye vurdering av … Fortsett å lese Referat fra styremøte i NBFØ, 23.10.2017 samt fra Arbeidsmøte, 30.06.2017

Referat fra styremøte i NBF Østfold 9. desember 2014

Tilstede: Anne Mette Hansen, Tore Buarøy, Charlotte Buus Jensen, Randi Tellesbø, Anita Alfredsen, Bente Holmen Eriksen. Ikke tilstede: Dag Einar Steinsnes FASTE SAKER Medlemsverving Pr. 09.12.14 har vi 141 medlemmer; det vil si to nye medlemmer siden siste styremøte. Økonomi Vi har fått aktivitetstilskudd kr. 10.000,- og vi har da til sammen kr. 13 852,31. … Fortsett å lese Referat fra styremøte i NBF Østfold 9. desember 2014

Referat fra styremøte i NBFØ 4. november 2014

Tilstede: Anita Alfredsen, Tore O. Buarøy, Dag Einar Steinnes, Randi Tellesbø, Bente Holmen Eriksen og Anne Mette Hansen. Forfall: Charlotte Buus Jensen. Hans-Petter i studieturkomiteen kom til saken Om Studietur. –  Sted: Fredrikstad bibliotek FASTE SAKER Tore kontakter NBF og ber om Aktivitetstilskuddet, før studieturen. Økonomi: 5700 på konto. 3.759,02 igjen på stipendkontoen Medlemmer: 139 medlemmer per … Fortsett å lese Referat fra styremøte i NBFØ 4. november 2014

Referat fra styremøtet 10. oktober 2014

Fast saker: Tore sender ut medlemslistene til alle i styret. Referatet må ut raskere. AKTIVITETSPLAN og SAKER A. Fokus på kommuneøkonomien / Følge opp initiativ fra NBF sentralt. Ny mail fra NBF sentralt vedrørende statsbudsjettet for 2015. I dette budsjettet satser de nå på bibliotek. Forslag om at pengene skal gå til Nasjonalbiblioteket og at bibliotekene må … Fortsett å lese Referat fra styremøtet 10. oktober 2014

Referat fra styremøtet 27. august 2014

Fast saker: Vi har fått 4 nye medlemmer etter sommermøte. Fokus på kommuneøkonomien Halden bibliotek sliter. Vi må sammenligne med andre bibliotek med samme størrelse. Forslag om å snakke med Halden Arbeiderblad eller en annen større avis. Samarbeide med Skolebibliotekarforeningen om en årlig fagdag Bente ser på dette med skolebibliotek i fylket og vil komme … Fortsett å lese Referat fra styremøtet 27. august 2014

Referat fra styremøtet 14. mai 2014

Tilstede: Anita Alfredsen, Tore O. Buarøy, Dag Einar Steinsnes, Randi Tellesbø, Bente Holmen Eriksen, Charlotte Buus Jensen og Anne Mette Hansen. FASTE SAKER A. Gjennomgang av referat fra forrige styremøte Referatet godkjent. B. Rapport om den økonomiske situasjonen Anita orienterte og vi har ca. kr. 7500,- på stipendkontoen. Etter fagdagen, betalte vi ut kr. 5927,-. … Fortsett å lese Referat fra styremøtet 14. mai 2014