Referat fra styremøtet 10. oktober 2014

Fast saker:
Tore sender ut medlemslistene til alle i styret.
Referatet må ut raskere.

AKTIVITETSPLAN og SAKER

A. Fokus på kommuneøkonomien / Følge opp initiativ fra NBF sentralt.
Ny mail fra NBF sentralt vedrørende statsbudsjettet for 2015. I dette budsjettet satser de nå på bibliotek. Forslag om at pengene skal gå til Nasjonalbiblioteket og at bibliotekene må søker om disse midlene. Vi snakket om at dette ikke vil hjelpe de små bibliotekene som allerede sliter økonomisk. De har ikke mulighet til å søke om midler.

B. NBF sentralt ber oss om å ta kontakt med andre bibliotek i fylket og be om informasjon om budsjettet. Vanskelig og innhente tall. Ingen som får vite noe før i desember. Tore ta kontakt med NBF sentral igjen og sjekker litt med de største bibliotekene. Vi så på tall og sammenlignet blant annet Moss og Halden på budsjett, utlån osv.

C. Fagseminar / årsmøte 2015
Tore har tatt kontakt med Lise i BF med forslag til dato: 11/2-15. Vi kan allikevel ikke være på Kalnes. Innspill til BF sendes neste uke.

D. Studietur til Birmingham
Vi må sende ut et mer detaljert program til alle. Tore snakker med Hans Petter om dette omgående. Vi må alle sjekke ut om vi finner noe kulturelt og forslag til spisested. Tore sjekker også med Rasmussen. Inviterer Hans Petter til møte den 4. november kl. 1500.

E. Utadrettet informasjonsvirksomhet
Vedrørende henvendelsen fra Mari på Rygge bibliotek, hvor offisielt er dette, og hva med innskrenkelsen på Moss bibliotek.

Neste møte:
4. november – Fredrikstad.
9. desember med påfølgende julebord.

Ref. Anne Mette