Referat fra styremøtet 27. august 2014

Fast saker:
Vi har fått 4 nye medlemmer etter sommermøte.
Fokus på kommuneøkonomien Halden bibliotek sliter. Vi må sammenligne med andre bibliotek med samme størrelse. Forslag om å snakke med Halden Arbeiderblad eller en annen større avis.

Samarbeide med Skolebibliotekarforeningen om en årlig fagdag Bente ser på dette med skolebibliotek i fylket og vil komme med litt mer informasjon til neste møte. Vi vil ha mer fokus på dette og ønsker at vi skal på til noe i 2016/17.

Sommermøte 2014
Gi en tilbakemelding til Leikny om at sommermøte hos dem var meget vellykket. Tore ordner dette.

Fagseminar / årsmøte 2015
Vi må allerede nå tenke sted og komme med gode ideer! Tore tar kontakt med Lise i BF.
Forslag til dato: 11/2-15; Kalnes.

Følge opp initiativ fra NBF sentralt

1. Bibliotekspettboka – sendes ut.

2. Kommunikasjon; Charlotte jobber videre med denne saken og sjekker Googledrive osv. Vi må sjekke hvilke muligheter vi har på arbeidsplassene våre. Facebook; sjekke, bli enige om vi skal ha egen profil. Flere NBF lokal lag som har egen profil. Skal det være en åpen gruppe? Facebook kan brukes til diskusjon, debatt, positivt og negative ting. Vi må jobber videre med kommunikasjonsplanen. Tore legger ut mønstervedtektene for NBFs lokalavdeling.

4. Studietur
Vi snakket mer om studieturen til Birmingham. Pris for dobbeltrom kr. 4850,- eks. tur / retur Gardermoen og noe mat. Neste møte: Moss, 10. oktober. Bør tenke møte tirsdag og torsdag.
Ref. Anne Mette