Rådmann eller magiker?

Dette leserinnlegget er forfattet av styret i Norsk Bibliotekforening Østfold, og sto på trykk i Halden Arbeiderblad 17. november 2015.

ETTER Å ha lest rådmannens kommentarer til budsjettforslaget for Halden bibliotek kan vi ikke annet enn å tenke at denne mannen må være en moderne magiker eller alkymist.

Hvordan kan han ellers fastslå at redusering av bemanningen med 2,5 årsverk, av i alt 6,85, samt redusering av åpningstidene til kanskje bare 15 (!) timer i uka, vil føre til et mer-åpent bibliotek og til et mer publikumsvennlig tilbud til Haldens innbyggere? At det nesten ikke blir ansatte med faglig kompetanse eller at en avdeling stenges betyr, ifølge rådmannen, endringer og ikke svekkelse. Forstå det den som kan.

Kjære haldensere; ikke la dere trollbinde! Det er klart tilbudet svekkes. Noe annet er i beste fall selvbedrageri fra rådmannen. I verste fall et forsøk på bedra dere. Dessverre finnes det slike «magikere» over hele Norge, og Norsk bibliotekforening har sett gang på gang at biblioteker tvinges til å gå for lut og kaldt vann.

Halden bibliotek er igjen den store taperen i budsjettet selv om det er den kommunale institusjonen som er desidert mest brukt og mest likt av alle innbyggerne. Hvert år har rådmannen foreslått kutt ved biblioteket. Biblioteker en lovpålagt tjeneste, og det eneste kommunale tilbudet som favner alle. Uavhengig av språk, kulturbakgrunn og sosioøkonomisk status. Tilbudet er gratis. Bibliotekloven har som målsetting at det enkelte bibliotek i sine tilbud til barn og voksne skal vektlegge kvalitet, allsidighet og aktualitet. I lovendring gjeldende fra 1.1.2014 presiseres det at folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.

Det er noe som ikke stemmer her, herr rådmann. En magiker avslører sjelden sine triks, men vi må be om at du demonstrerer for oss hvordan dette budsjettkuttet ikke fører til at det lovpålagte tilbudet blir svekket, men bare endret? Hvordan er det mulig? Vi vil gjerne ha et klart svar, for hvis dette er gjennomførbart for Halden bibliotek så burde det også la seg gjennomføre på andre områder i Halden kommune, som for eksempel Rådmannens kontor. Eller? Til sist ønsker vi at du oppklarer noe for oss. Vi har nemlig alltid jobbet for at bibliotekets tilbud skal favne hele byens befolkning, og i så måte være en bred samfunnsaktør. Du skriver allikevel at vi trenger andre aktører som skal bidra til «å løfte biblioteket som en bredere samfunnsaktør». Vi lurer på hvem det er? Og hvor mye bredere skal vi bli?

halden-arbeiderblad-nov2015