Biblioteksprisen i Østfold 2015-2016

Norsk bibliotekforening, avdeling Østfold (NBFØ) ønsker forslag til kandidater til Bibliotekprisen i Østfold 2015-2016. Nå har du anledning til å fremheve noen som i løpet av de siste to årene har gjort en ekstraordinær innstats for sitt bibliotek, sine brukere og sitt nærmiljø.

Kandidater til prisen kan foreslås av NBF avd. Østfolds medlemmer, bibliotekansatte i fylket og andre bibliotekinteresserte personer. Vinneren blir kunngjort på det kommende årsmøtet den 15. februar 2015.

Forslagsfrist 21. januar 2017*

Utdrag fra Retningslinjer for bibliotekspris i Østfold:
«Prisen tildeles et bibliotek, institusjoner, organisasjoner eller enkeltpersoner som har bidratt til å synliggjøre bibliotekene i Østfold. Kriterier for utdelingen kan være spennende og offensive tiltak som er gjort i forbindelse med markedsføring, kulturformidling, brukervennlighet, tilgjengelighet, service, samarbeid …»

Les mer under Bibliotekprisen – Retningslinjer bibliotekprisen

Juryen består av: Tine Didriksen ved Sarpsborg bibliotek, Hans-Petter Storemyr ved St. Olav VGS, i Sarpsborg og leder i NBF, Østfold Kathrine Walthinsen.

Send ditt/dine forslag til kandidat(er) for Bibliotekprisen til Styret NBFØ

På vegne av styret

Charlotte Buus Jensen (nestleder)
Norsk bibliotekforening, Østfold (NBFØ)
nbf.ostfold@gmail.com
Tel: 92608985

*I retningslinjene står det at forslag til Bibliotekpriskandidater skal være hos NBFØ sin jurykomite innen 1.12, men styret vil be årsmøtets sin tilslutning til denne utsettelselen av forslagsfristen slik at vi likevel kan dele ut prisen, hvis kandidater, på årsmøtet i februar 2016.