Referat fra styremøte i NBFØ, 23.10.2017 samt fra Arbeidsmøte, 30.06.2017

Til stede 23.10.2017: Kathrine og Anita. Avbud: Charlotte, Bente, Håkon og Solfrid. Referent: Anita

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste (2 til stede er ikke nok til godkjenning)
  2. A.   Referat fra forrige styremøte, 23.05.2017. Avventer det fra Solfrid
  3. B.   Referat fra Arbeidsmøte, 30.06.2017 i Rygge bibliotek. Tema: Valget 2017. Det ble foretatt en nøye vurdering av de forskjellige politiske partiene med utgangspunkt i bibliotekpolitikk. Hvem setter bibliotekene på agendaen og hva sier de? Tilstede: Charlotte, Håkon og Kathrine.
  4. NBFØ har pr. 20.10.2017 130 medlemmer
  5. Økonomi: Driftsregnskap kr. 5.368,75 og Stipendkonto: kr. 3.272,58
  6. Høstmøte: Forslag: Rød herregård med omvisning i uke 46, 47 eller 48. Kathrine sjekker. Alternativt spisested: Enesto i Halden. Dato blir 15. november. Avtale med Kathrine. Spisested i Halden er også booket. Charlotte sender ut invitasjon.
  7. Vervekampanje. NBFØ sender ut vervemateriell til Biblioteksjefene i Østfolds folkebibliotek og videregående skoler med et brev om å verve flere medlemmer til NBF. Her brukes også vervemateriell fra NBF.
  8. 04.12.2017 kl. 09.30 neste styremøte med bevertning i Rygge bibliotek. Tema: Planlegging av fagdag/årsmøte. Det bestilles mat til lunsjen. F.eks pizza fra Peppes (Kathrine avtaler med Håkon). Andre saker: Årsberetning, Regnskap, Budsjett, Søknad om Aktivitetstilskudd for 2018.
  9. Møteplan: Styremøte i januar: mandag, 08.01.2018, Styremøte i februar: 05.02.2018, Årsmøte/fagdag: onsdag, 14.02.2018