Referat fra styremøte på Rygge bibliotek 4. desember 2017

Tilstede: Kathrine, Charlotte, Bente, Håkon og Anita (referent)
Ikke tilstede: Solfrid

Saksliste til møtet ble godkjent

Referat fra forrige møte ble godkjent

Økonomi: Driftkonto kr 9876,75 og stipendkonto 3272,58
Aktivitetsstøtte på kr. 7500,00 for 2017 er utbetalt fra NBF.

NBFØ laget skriv med gode argumenter for å opprettholde Tune bibliotekfilial da rådmannen i Sarpsborg kommune gikk inn for nedleggelse. Skrivet ble sendt til politikere og rådmann. Anette Kure, biblioteksjefen i Sarpsborg takket for vår støtte. Tune bibliotekfilial ble opprettholdt.

Planlegging av årsmøte/fagdag, 14. februar 2018.
Bibliotekarforbundet v/Vegard Krog Petersen og NBFØ v/Kathrine Walthinsen har samarbeidet om forslag til program for fagdagen. Det blir Aremark bibliotek som skal være møtested for fagdag/årsmøte.

Program
12.30 : Lunsj
13.15:  «Åpen vitenskap ved UiO»: Open Access og Open Science
Margaret Louise Fotland, Rådgiver – Seksjon for forvaltning av forskning og utdanning, UiO
14.00: Indre Østfold bibliotek 1: «Fra seks til en – bibliotekutvikling i Indre Østfold»
Anne Berit Brandvold, fylkesbiblioteksjef Østfold
15.00: Kaffepause
15.15: Indre Østfold bibliotek 2: «Tanker om ny kommunestruktur og samorganisering av bibliotekene – sett fra Trøgstad bibliotek».
Therese Engan, biblioteksjef Trøgstad
15:45: Omvisning på Aremark bibliotek (nye lokaler høst 2016) og litt om prosessen og resultatet.
Kathrine Walthinsen, biblioteksjef Aremark

16.00: Årsmøte Norsk Bibliotekforening, avd. Østfold
16.45: Årsmøte Bibliotekarforbundet, avd. Østfold
17.30: Middag

Søknadsfrist for stipendsøknad blir 1. januar 2018

Ang. Årsmøte:  Benthe kontakter kandidater til Stipendkomiteen, Jurykomiteen og revisorer

Aktivitetssøknad
Styremøtet diskuterte hva søknaden om aktivitetstilskudd for 2018 skulle inneholde.

Landsmøte, 14. mars 2018.

Kathrine skriver og sender en oversikt til landsmøteberetningen om hva NBFØ har jobbet med i perioden 2016-2018 på 1500 tegn.

Neste styremøte blir i Halden fengsel 8. januar 2018
Siste styremøte før årsmøtet blir 5. februar 2018