Norsk bibliotekforening i Østfold har hatt årsmøte. Nytt styre og nye planer.

Årsmøtet

Av JoulesH - Eget verk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43592259
Av JoulesH – Eget verk, CC BY-SA 4.0

ble avholdt på Fredrikstad bibliotek med 22 medlemmer tilstede. Planer og økonomi ble godkjent og nytt styre valgt.

Referat-Protokoll fra årsmøte i NBF Østfold 2019.

Oversikt over det nye styret finner dere i referatet. Styret og kontaktadresser blir snart oppdatert her på nettsidene til NBF Østfold.

Fagdag

Møtet ble holdt etter en fagdag med bokbader Anette Kure som snakket med Monica Isakstuen om de to bøkene hennes.

Hele kvelden var et samarbeid med Bibliotekarforbundet i Østfold og ble avsluttet med mat og drikke.

Aktivitetsplan for 2019

  • Gjennomføre årsmøte 2019 og 2020 i februar
  • Verve minst 50% av alle bibliotekansatte og interesserte under 50 år i fylket.
  • Samarbeide med Fylkeslagene i Viken om ny organisering.
  • Avholde sommermøte eller høstmøte med prat og faglig innhold.
  • Forberede Studietur 2020 for Østfold!
  • Dele ut Bibliotekprisen for Østfold 2019 på årsmøte 2020.
    bilde

Monica Isakstuen blir bokbadet av biblioteksjef Anette Kure i Fredrikstad bibliotek