Referat fra siste årsmøte i Norsk bibliotekforening, Østfold fylke. 94 års historie!

Et enstemmig årsmøte ble enige om å legge ned NBF Østfold, fra den dag NBF Viken blir opprettet. Senest 1. mai 2020.

Årsmøtet vedtok at et nytt styre ikke ble valgt, men tre kontaktpersoner til nye Viken NBF fra Østfold ble valgt.

Anne Jorid Akselsen, fra Halden bibliotek
Britt Langøien, fra Marker bibliotek og
Hanne Utne, fra Fredrikstad bibliotek.

Årsberetning og regnskap for 2019 ble godkjent.

Referat fra Årsmøtet i Norsk bibliotekforening 2020

Takk til alle som har bidratt til Norsk bibliotekforening, Østfold (Biblioteklagets) 94 års lange virksomhet for bibliotekene og bibliotekspolitikken i Østfold.

Laget hadde sin spede begynnelse i 1926, men det var først med legendariske Kaja Stabell det virkelig ble fart i lagets virksomhet. Hun var drivkraften i å få rekonstruert foreningen i 1938. http://www.of.fylkesbibl.no/ostavind/396.html