Aktivitetsplan 2017

Akitivitetsplan 2017:

  • Studietur 2017: Turen går til Danmark, nærmere bestemt Århus og Herning fra 7. juni til 10. juni.
  • Informere om- og inspirere til markering av Nasjonal bibliotekdag 1. september.
  • Arrangere høstmøte med bibliotekspolitisk tema i september eller november.
  • Delta på NBFs organisasjonsmøte i oktober.
  • Gjennomføre medlemsverving og markedsføring av NBFØ.
  • Arrangere Årsmøte og Fagdag 2018.