Arkiv: Referat Styret

Referat fra styremøtene i NBF Østfold 2019

2019 Referat 2019-03-06 Referat Styremøte NBFØ 2019-05-13 Referat Styremøte NBFØ 2019-05-27 Referat Styremøte NBFØ 2019-09-20 Referat Styremøte NBFØ 2019-11-01 Referat Styremøte NBFØ 2019-12-06 Referat Styremøte NBFØ

Referat fra styremøte på Rygge bibliotek 4. desember 2017

Tilstede: Kathrine, Charlotte, Bente, Håkon og Anita (referent) Ikke tilstede: Solfrid Saksliste til møtet ble godkjent Referat fra forrige møte ble godkjent Økonomi: Driftkonto kr 9876,75 og stipendkonto 3272,58 Aktivitetsstøtte på kr. 7500,00 for 2017 er utbetalt fra NBF. NBFØ laget skriv med gode argumenter for å opprettholde Tune bibliotekfilial da rådmannen i Sarpsborg kommune … Fortsett å lese Referat fra styremøte på Rygge bibliotek 4. desember 2017

Referat fra styremøte i NBFØ, 23.10.2017 samt fra Arbeidsmøte, 30.06.2017

Til stede 23.10.2017: Kathrine og Anita. Avbud: Charlotte, Bente, Håkon og Solfrid. Referent: Anita Godkjenning av innkalling og saksliste (2 til stede er ikke nok til godkjenning) A.   Referat fra forrige styremøte, 23.05.2017. Avventer det fra Solfrid B.   Referat fra Arbeidsmøte, 30.06.2017 i Rygge bibliotek. Tema: Valget 2017. Det ble foretatt en nøye vurdering av … Fortsett å lese Referat fra styremøte i NBFØ, 23.10.2017 samt fra Arbeidsmøte, 30.06.2017

Referat fra styremøte i NBF Østfold 9. desember 2014

Tilstede: Anne Mette Hansen, Tore Buarøy, Charlotte Buus Jensen, Randi Tellesbø, Anita Alfredsen, Bente Holmen Eriksen. Ikke tilstede: Dag Einar Steinsnes FASTE SAKER Medlemsverving Pr. 09.12.14 har vi 141 medlemmer; det vil si to nye medlemmer siden siste styremøte. Økonomi Vi har fått aktivitetstilskudd kr. 10.000,- og vi har da til sammen kr. 13 852,31. … Fortsett å lese Referat fra styremøte i NBF Østfold 9. desember 2014

Referat fra styremøte i NBFØ 4. november 2014

Tilstede: Anita Alfredsen, Tore O. Buarøy, Dag Einar Steinnes, Randi Tellesbø, Bente Holmen Eriksen og Anne Mette Hansen. Forfall: Charlotte Buus Jensen. Hans-Petter i studieturkomiteen kom til saken Om Studietur. –  Sted: Fredrikstad bibliotek FASTE SAKER Tore kontakter NBF og ber om Aktivitetstilskuddet, før studieturen. Økonomi: 5700 på konto. 3.759,02 igjen på stipendkontoen Medlemmer: 139 medlemmer per … Fortsett å lese Referat fra styremøte i NBFØ 4. november 2014

Referat fra styremøtet 10. oktober 2014

Fast saker: Tore sender ut medlemslistene til alle i styret. Referatet må ut raskere. AKTIVITETSPLAN og SAKER A. Fokus på kommuneøkonomien / Følge opp initiativ fra NBF sentralt. Ny mail fra NBF sentralt vedrørende statsbudsjettet for 2015. I dette budsjettet satser de nå på bibliotek. Forslag om at pengene skal gå til Nasjonalbiblioteket og at bibliotekene må … Fortsett å lese Referat fra styremøtet 10. oktober 2014