Om NBF Østfold

Organisasjonsnummer:  916 319 207
Navn/foretaksnavn:  NORSK BIBLIOTEKFORENING AVDELING ØSTFOLD
Organisasjonsform: Forening/lag/innretning

Liste over  alle tillitsverv i og kontaktinformasjon:
(april 2017)

Kathrine Walthinsen  (leder)
Aremark bibliotek.
mobil:  920 96 492 / e-post

Charlotte Buus Jensen (nestleder)
NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi), Ås.
mobil 926 08 985 / e-post

Håkon Skurtveit  (web og presse)
Rygge bibliotek.
mobil: 480 66 521  / e-post

Anita Alfredsen (kasserer)
Østfold kulturutvikling.
tlf 69 30 14 30 / Mobil 901 62 440 / 
e-post 

Solfrid Pedersen (referent)
Fredrikstad bibliotek avd. Østsiden.
mobil  407 22 234 / e-post

Varamedlemmer:

Bente Holmen Eriksen (presse)
Halden fengselbibliotek.
mobil  924 42 722 / e-post 

 

Andre verv og komiteer 2017

Revisorer
Kirsti Knutsen, Fredrikstad bibliotek.
Astrid K. Sandersen, Råde bibliotek.

Valgkomitee
Nina Ewart, Leder fra 2015. Halden bibliotek. (2014-2016)
tlf 69 30 14 30 / mobil 982 03 244 / e-post

Kjell Erik Johnsen, Høgskolen i Østfold, avd. Halden (2015-2017)
tlf 69 21 52 14 / mobil 993 62 834 / e-post

Anette Kure, Sarpsborg bibliotek.
tlf 69 11 60 77, mobil 959 17 876  / e-post

Jurykomiteens medlemmer til Bibliotekprisen
Anna Kristine (Tine) Didriksen, Sarpsborg bibliotek (2015-2017)
Hans-Petter Storemyr, St. Olav VGS (2014-2016)
Sittende leder for NBF Østfold

Jurykomiteens medlemmer til stipend og stipendfond
Randi Egge Svendsen, Moss bibliotek (2015-2017)
Hanne Utne, Fredrikstad bibliotek (2014-2016)