Om NBF Østfold

Organisasjonsnummer:  916 319 207
Navn/foretaksnavn:  NORSK BIBLIOTEKFORENING AVDELING ØSTFOLD
Organisasjonsform: Forening/lag/innretning

Liste over  alle tillitsverv i og kontaktinformasjon:
(2019-02-14 – 2020)

Tore Olavson Buarøy  (leder)

Norsk bibliotekforenings, Østfold sine styremedlemmer
Bilde av styret i Norsk bibliotekforening. Valgt på årsmøtet i 2019


Høgskolen i Østfold
mobil:  9300 4183 / e-post

Anne Jorid Akselsen (nestleder)
Halden bibliotek
mobil 976 84 422 / e-post

Tone Beathe Solberg
Sarpsborg bibliotek, Skjeberg
mobil: 918 30 240 / e-post

Anita Alfredsen (kasserer)
Pensjonist
Mobil 901 62 440 / 
e-post 

Britt Langøien
Marker bibliotek
mobil 917 66 840 / e-post

Varamedlemmer:

Lise Haugen Larsen
Moss bibliotek.
mobil  977 01 020 / e-post 

Hans-Petter Storemyr
St. Olav Videregående skole
mobil 959 61 655 / e-post

Andre verv og komiteer 2017

Revisorer
Kirsti Knutsen, Fredrikstad bibliotek.
Astrid K. Sandersen, Råde bibliotek.

Valgkomite
Styret er valgkomite for 2019

Jurykomiteens medlemmer til Bibliotekprisen
Anna Kristine (Tine) Didriksen, Sarpsborg bibliotek (2019-2021)
Hans-Petter Storemyr, St. Olav VGS (2018-2020)
Sittende leder for NBF Østfold

Jurykomiteens medlemmer til stipend og stipendfond
Randi Egge Svendsen, Moss bibliotek (2018-2020)
Hanne Utne, Fredrikstad bibliotek (2019-2021)